Audi TT

OBS! Demontering och montering av kombiinstrumentet bör göras av fackman. Vi tar EJ ansvar för icke fackmannamässig utförd demontering eller montering.

 

Innan du tar kopplar bort kombiinstrumentet så plocka bort minuspolen på batteriet.

Om du av någon anledning skulle få problem efter montering av kombiinstrumentet, att startspärren är aktiv så gör följande:

 

1. Kontrollera att samtliga kontaktstycken sitter ordentligt i kontaktstyckena.

2. Sätt en batteriladdare på batteriet och slå på tändnindsläge 2. Låt stå i ca 20 min, kontrollera sen att den gula lampan för startspärr har slutat blinka (Bil med en nyckel inuti)

3. Skulle bilen ändå inte starta så har motorstyrningen fått en felkod att startspärr är aktiv. Detta händer vid en icke korrekt demontering av kombiinstrument, ex nyckel i tändningslås eller batteri ej bortkopplat.

Kombiinstrument: Någon/några mätare fungerar inte
Symptom:

  • Någon/några mätare fungerar inte
  • Tank- eller tempmätare fungerar inte
  • Någon/Några mätare hackar eller fastnar i ett läge
  • Display i mitten har pixelfel

Pris:
4.500 SEK