Fiat Ducato

Kombiinstrument: Diodfel - Vissa varningslampor lyser svagt | LCD-skärm ur funktion (endast vissa modeller)

Pris:
2.500 SEK

SRS-styrenhet 2008 >: Flera permanenta felkoder även om inget fel föreligger / varnar för internt fel styrenhet / ingen kontakt med SRS-styrenhet

Art nr (exempel):
01388160080 / 01366119080 / 01370978080
01375110080 / 01390298080 / 01393755080

 

Pris:
3.500 SEK