Mercedes E-klass

SBC-system ur funktion (W211)

Varnar för bromsservice/bromsfel i kombiinstrumentet

Felkoder på för många bromstryckningar

 

Pris:
3.500 SEK

Kombiinstrument: Pixelfel (W210)

Pris:
1.995 SEK

Kombiinstrument: Instrumentet fungerar inte/fungerar sporadiskt (W211)

 

Pris:
2.500 SEK

Kombiinstrument: Hastighetsmätare fungerar inte (W211)

 

Pris:
1.995 SEK