Regenerering av partikelfilter

Dagens bilar har höga krav på effektiva avgasreningssystem. I väldigt många bilar sitter det partikelfilter som ska eliminera sotpartiklar från dieselavgaserna. Sotpartiklarna som fastnar är bla kolväten, och aska.

Partikelfiltret måste regenereras för att hålla sig fräscht. De gamla sotpartiklarna som ligger kvar i partikelfiltret måste bort vilket sker genom en markant temperaturhöjning i avgaserna som då startar en oxidation av sotet. Ofta sköts den här så kallade aktiva regenereringen helt automatiskt av bilens motorstyrsystem.

När partikelfiltret når ett tröskelvärde, oftast mellan 45-75% fyllnadsgrad, kan bilen ej längre automatiskt påbörja en regenerering. Då sätter bilen en felkod som säger att partikelfiltret är fullt och måste bytas. Det är oftast en kostsam reparation.

Vi kan i många fall påtvinga en regenerering utan att bilen behövs köras med. Det tar ca 20-30 min och fyllnadsgraden går ner till mellan 0-5%. Kontakta oss om du vill veta mer.